Trang chủ » Biểu đồ » Sữa có tác động môi trường cao hơn so với các sản phẩm thay thế thuần chay

Sữa có tác động môi trường cao hơn so với các sản phẩm thay thế thuần chay

Tác giả:

Theo báo cáo trên tạp chí khoa học sciencemag.org trong nỗ lực giảm tác động môi trường từ thực phẩm đến người sản xuất và người tiêu dùng.

Tác động toàn cầu của sản xuất lương thực

Thực phẩm được sản xuất và chế biến bởi hàng triệu nông dân và trung gian trên toàn cầu, với chi phí môi trường đáng kể. Với sự không đồng nhất của các nhà sản xuất, cách tốt nhất để giảm tác động đến môi trường của thực phẩm là gì? Poore và Nemecek hợp nhất dữ liệu về nhiều tác động môi trường của ∼38.000 trang trại sản xuất 40 mặt hàng nông sản khác nhau trên khắp thế giới trong một phân tích tổng hợp so sánh các loại hệ thống sản xuất thực phẩm. Chi phí môi trường của việc sản xuất cùng một hàng hóa có thể rất khác nhau. Tuy nhiên, sự không đồng nhất này tạo ra cơ hội để nhắm mục tiêu vào số lượng nhỏ các nhà sản xuất có tác động nhiều nhất.

Tác động môi trường của thực phẩm được tạo ra bởi hàng triệu nhà sản xuất đa dạng. Để xác định các giải pháp có hiệu quả theo tính không đồng nhất này, các nhà khoa học đã hợp nhất dữ liệu bao gồm năm chỉ số môi trường; 38.700 trang trại; và 1600 bộ xử lý, các loại bao bì và nhà bán lẻ. Tác động có thể thay đổi 50 lần giữa các nhà sản xuất của cùng một sản phẩm, tạo ra các cơ hội giảm thiểu đáng kể. Tuy nhiên, giảm thiểu là phức tạp bởi sự đánh đổi, nhiều cách để các nhà sản xuất đạt được các tác động thấp và tương tác trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Các nhà sản xuất có giới hạn về mức độ họ có thể giảm tác động. Đáng chú ý nhất, tác động của các sản phẩm động vật có tác động thấp nhất thường vượt quá các sản phẩm thay thế rau, cung cấp bằng chứng mới cho tầm quan trọng của thay đổi chế độ ăn uống. Tích lũy, phát hiện của chúng tôi hỗ trợ một cách tiếp cận trong đó các nhà sản xuất giám sát các tác động của chính họ, đáp ứng linh hoạt các mục tiêu môi trường bằng cách chọn từ nhiều thực tiễn và truyền đạt tác động của họ tới người tiêu dùng.