Trang chủ » Bất động sản »

Bất động sản

Nhà ở vẫn là nhu cầu thiết yếu tại Việt Nam

24 Th3, 2017

Cơn sốt nhà, sốt đất tại Việt Nam có thể sẽ hạ nhiệt trong một vài thời điểm nhưng đó chỉ là những quãng nghỉ chứ chưa dừng lại được. Lý do là diện tích nhà ở bình quân trên đầu người...