Trang chủ » Điểm nóng » Nâng cao tính hiệu quả đầu tư công

Nâng cao tính hiệu quả đầu tư công

Tác giả:
Bộ Tài chính cho biết, ngày 29-3 tới Bộ và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) sẽ ký kết một thỏa ước hỗ trợ cho Chương trình "Cải cách đầu tư công" trị giá 100 triệu Euro. Chương trình này nằm trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác của Pháp với Việt Nam, Ngân hàng thế giới và AFD là hai đơn vị đồng tài trợ cho chương trình.

 

Khoản tài trợ trên nhằm giúp Chính phủ Việt Nam tài trợ cho kế hoạch phục hồi kinh tế, gắn liền với những cải cách giúp Việt Nam nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong các hoạt động đầu tư công. Việc thông qua một số cải cách trong chương trình "Cải cách đầu tư công" hướng tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, giảm bớt những yếu kém trong các khâu chuẩn bị dự án, sự vận hành kém của các hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư công, tình trạng thiếu cạnh tranh và minh bạch trong triển khai các dự án.        

 

An ninh Thủ đô