Trang chủ » Doanh nhân »

Doanh nhân

Cấm công chức gợi ý doanh nghiệp cho đi nước ngoài

13 Th11, 2018

Bộ Tài chính siết chặt việc phê duyệt cho các đoàn đi nước ngoài công tác, trong đó cấm các trường hợp tự ý liên hệ hoặc gợi ý để các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng quản...