Trang chủ » VNR500 & FAST500 »

VNR500 & FAST500

Cứu trợ doanh nghiệp hay cải cách nền kinh tế?

31 Th7, 2012

Cải cách kinh tế: tồn tại hay không tồn tại Cứu trợ doanh nghiệp là tập trung hà hơi thổi ngạt (giảm thuế, giãn nợ, xóa nợ, tăng thêm tín dụng giá rẻ, kích thích thị trường bất động sản, cho...

Tái cấu trúc vốn: Tuân thủ sự hợp lý

26 Th7, 2012

Tái cấu trúc doanh nghiệp là một yêu cầu tất yếu đối với mọi doanh nghiệp. Một trong những phạm vi của nhiệm vụ tái cấu trúc vốn trong doanh nghiệp là xem xét giải thể hoặc thanh lý những bộ phận...

Vai trò của CEO trong quá trình tái cấu trúc DN

23 Th7, 2012

Từ đó, chủ động đề xuất những thay đổi thích hợp lên HĐQT và trực tiếp dẫn dắt doanh nghiệp trong suốt quá trình thay đổi này Theo mô hình quản trị truyền thống thì các CEO chủ yếu làm công...

Tư bản thân hữu và nợ xấu: Không thể khoan nhượng

18 Th7, 2012

Bài học về đổi mới kinh tế: rất dễ dẫn đến tư bản thân hữu Thật trớ trêu, khởi nguồn của nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế lại xuất phát từ những chương trình đổi mới cơ cấu kinh tế của...

Tái cấu trúc để xử lý nợ xấu

16 Th7, 2012

Tắc vì  “cục máu đông” Theo Wall Street Journal, cũng giống như nhiều nước châu Á khác, Chính phủ Việt Nam đã dồn một lượng vốn lớn để kích thích nền kinh tế trong thời gian xảy ra cuộc...

Tái cấu trúc DNNN: Đừng ‘mượn gió bẻ măng’

11 Th7, 2012

Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) vốn luôn được coi là thành phần kinh tế “rường cột”, nằm trong nhóm đối tượng đóng góp cho Ngân sách Nhà nước cao nhất, song trong thời đại hội nhập kinh tế...

Tái cấu trúc DN bắt đầu từ cải cách hành chính

18 Th4, 2012

Môi trường tốt, tạo lực đẩy cho DN Việc tái cấu trúc nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay là một yêu cầu bắt buộc vì kinh tế của chúng ta đã đi vào một chu kì phát triển mới, những chính sách,...