Trang chủ » VNR500 & FAST500 »

VNR500 & FAST500

Bài toán lợi nhuận cho ngành hàng tiêu dùng nhanh

24 Th10, 2017

Ngành hàng tiêu dùng nhanh (Fast Moving Consumer Goods – FMCG) bao gồm những công ty sản xuất các sản phẩm hàng tiêu dùng với đặc thù là sức bán ra lớn, nhu cầu tiêu dùng cho các sản phẩm cao. Đây là...

Doanh nghiệp Việt cần thay đổi tư duy làm kinh tế

30 Th3, 2017

Trong những năm gần đây, khi Trung Quốc dần đi lên trong chuỗi giá trị, đồng thời thị trường phải đối mặt với các thách thức về chi phí lao động, thuê đất và lạm phát, Việt Nam đang chứng kiến...