Trang chủ » Thế giới »

Thế giới

Mô hình lãnh đạo trong thế kỷ 21

12 Th11, 2009

Trong mô hình quản trị công ty, người lãnh đạo có vai trò rất quan trọng. Những biến cố về quản trị trong các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ trong 5 năm qua cho thấy nhu cầu cấp thiết về một mô hình lãnh...

Vượt bão để tìm cơ hội thăng hạng

12 Th11, 2009

 – Ngày 17/7 mới diễn ra nhưng hiện tại Hội nghị VNR500 năm 2009 với chủ đề “Chiến lược quản trị tài chính – Tận dụng cơ hội sau suy thoái” tại TP.HCM đã...