Trang chủ » Tranh luận »

Tranh luận

Nặng lợi ích cá nhân, cục bộ, chưa có tư duy chia sẻ

20 Th9, 2019

Các chuyên gia và học giả trong nước có nhiều nhận định về người Việt Nam, đó là chưa có nhiều người có tư duy chia sẻ, mà vẫn vì lợi ích cá nhân và cục bộ nhiều hơn, chưa lo lợi ích lâu dài. Quản...

Chuyện ngược đời, tiền thuế đem ‘hối lộ’ dân

14 Th12, 2018

Để thu hút tiền thuế nộp về địa phương mình, các tỉnh thành ở Nhật Bản ra sức “hối lộ” người dân bằng những món quà đắt tiền, vì thế số tiền đóng góp các địa phương nhận được còn...