Trang chủ » Kinh tế 24h » Còn 1 trong 9 ngân hàng yếu đang tiếp tục chờ phê duyệt

Còn 1 trong 9 ngân hàng yếu đang tiếp tục chờ phê duyệt

Tác giả:

Cụ thể, Phó Thủ tướng cho biết, Đề án Tái cơ cấu hệ thống hàng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đang triển khai. Đến nay đã các TCTD yếu kém đã trong tầm kiểm soát, chỉ còn 1 trong số 9 ngân hàng yếu kém đang tiếp tục chờ phê duyệt.

Về việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), tiếp tục sắp xếp đổi mới nâng cao hoạt động của doanh nghiệp. Chính phủ đang phê duyệt Đề án của từng tập đoàn, thúc giục địa phương phê duyệt đề án do mình quản lý.

Tinh thần chung là đất đai chuyển cơ bản sang cho thuế. Tuy nhiên, việc chọn nhà đầu tư nước ngoài đang là vấn đề vướng mắc hiện nay.

Phó thủ tướng tiếp tục khẳng, Chính phủ chỉ nắm giữ 100% vốn ở những lĩnh vực dịch vụ quốc phòng an ninh quốc gia, các lĩnh vực thiết yếu nhà nước sẽ nắm cổ phần chi phối 65 – 75% trở lên.

Tái cơ cấu đầu tư công,đảm bảo vốn cho trung hạn. Chính phủ đã giao bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo cân đối ngân sách đến năm 2015, bố trí vốn đầu tư tập trung hiệu quả cho các dự án sớm đưa vào sử dụng.

“Khi phân bổ ngân sách của năm 2013 phải ưu tiên bố trí thanh toán nợ xây dựng cơ bản” Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh.