Tag Archives: tiêu thụ năng lượng

Thế giới tiêu thụ bao nhiêu năng lượng

Tác giả:

 

(Click vào biểu đồ để tương tác)

Trước tiên, hãy cùng xem cách sản xuất năng lượng toàn cầu – cả về số lượng và nguồn – đã thay đổi trong dài hạn. Trong biểu đồ này, chúng tôi đã thể hiện việc tiêu thụ năng lượng toàn cầu từ năm 1800 đến năm 2017.

Nếu chúng ta bắt đầu trở lại vào năm 1800, chúng ta sẽ thấy rằng gần như toàn bộ năng lượng của thế giới được sản xuất từ ​​sinh khối truyền thống (chủ yếu là đốt gỗ và các chất hữu cơ khác). Thế giới (chủ yếu là Vương quốc Anh) đã sử dụng một lượng than nhỏ – chỉ khoảng hai phần trăm. Việc mở rộng tiêu thụ dầu của chúng tôi đã bắt đầu cho đến khoảng năm 1870. Hai thập kỷ sau đó là khí đốt tự nhiên và thủy điện. Đến năm 1900, tiêu thụ than đã tăng đáng kể, chiếm gần một nửa năng lượng toàn cầu (nửa còn lại sinh khối, vì dầu, khí đốt và thủy điện vẫn còn nhỏ).

Vào giữa thế kỷ 20, hỗn hợp năng lượng đã đa dạng đáng kể; than đã vượt qua nhiên liệu sinh học truyền thống và dầu lên tới khoảng 20 phần trăm. Đến năm 1960 thế giới đã chuyển sang sản xuất điện hạt nhân. Cuối cùng, ngày nay, năng lượng tái tạo (nhiên liệu sinh học hiện đại, gió và mặt trời) là tương đối mới, không xuất hiện cho đến những năm 1980-90. Các nguồn tái tạo khác, như công nghệ địa nhiệt và hàng hải, đã không được đưa vào vì mức độ sản xuất quá nhỏ.

Trong năm 2015, thế giới đã tiêu thụ 146.000 terawatt giờ (TWh) năng lượng sơ cấp – nhiều hơn 25 lần so với năm 1800. Nhưng ngày nay người ta thường sử dụng hỗn hợp năng lượng, thay vì mức tiêu thụ mà mọi người thấy đáng ngạc nhiên. Mặc dù một số người có thể có ấn tượng rằng năng lượng tái tạo chiếm một phần lớn trong tiêu thụ năng lượng toàn cầu, nhưng tổng đóng góp của họ trên thực tế vẫn còn nhỏ.

Ngay cả khi chúng tôi bao gồm nhiên liệu sinh học và thủy điện hiện đại, nó vẫn ít hơn năm phần trăm. Chúng ta còn một chặng đường dài nếu chúng ta chuyển từ hỗn hợp năng lượng thống trị nhiên liệu hóa thạch sang hỗn hợp các-bon thấp. Đầu tư và sản xuất công nghệ tái tạo đang phát triển.