Trang chủ » Biểu đồ »

Biểu đồ

Châu Âu dẫn đầu thế giới về bảo vệ môi trường

16 Th1, 2020

Hôm thứ ba, Liên minh châu Âu đã công bố Kế hoạch đầu tư châu Âu của họ nhằm chuyển 1 nghìn tỷ euro để làm cho nền kinh tế trở nên thân thiện với môi trường hơn trong 10 năm tới. Kế hoạch đầu...