Trang chủ » Thế giới »

Thế giới

8 bài học cho kinh tế Việt Nam

22 Th1, 2010

Giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế thế giới đang qua đi, nhưng vẫn còn có dự báo cho rằng, có nguy cơ xuất hiện một cuộc khủng hoảng mới. Ông David Tak-Kei...